BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.
Treballem i col·laborem amb les Companyies més solvents i amb major eficàcia del mercat assegurador, i en tots els seus rams:

Automòbils (Inclosos els destinats a lloguer sense conductor).
Multi-Riscs  (Comerços, Hotels, Llar, etc...)
PYMES
Responsabilitat Civil.
Embarcacions.
Mascotes.
Salud
Incapacitat laboral per a autònoms
Accidents (Col·lectius, Convenis i/o individuals).
Vida, plans de Jubilació, de Pensions i Combinats.
De conveni.
Vida i pensions
Malaltia.
Assistència Sanitària.
Cobertura complementària I.L.T d’Autònoms.

 


No comercialitzem assegurances, oferim seguretat.
Contacta amb nosaltres.

 

Julián Velasco
Comercial
jvelasco@blanquer-servera.com

Juana Gomila
Comercial
jgomila@blanquer-servera.com
 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56