BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.
 

www.blanquer-servera.com

En el nostre desig per a oferir, en tot moment, el millor servei als nostres clients, hem aprofitat l'oportunitat que ens dona internet, per a fer d'aquest web que l’hi presentam, una mica més que una pura presentació publicitària d'empresa. El nostre desig és que, es converteixi en una eina útil, còmoda i a l’hora, fàcil d'utilitzar. La nostra llista de subscripció gratuïta, li permetrà estar en tot moment informat dels últims esdeveniments relacionats amb el sector, que de segur, suposaran una millora per a la seva empresa. 

BREU CRONOLOGIA:
Fou a principis de març de 1.967 quan, D. Gabriel Blanquer Barceló fundà l'empresa com a Agent de MÚTUA GENERAL D'ASSEGURANCES, entitat a la que es troba lligada en l'actualitat. Poc temps després va passar a ser Gestoria Administrativa, essent fins 1.997 titular de la mateixa D. Andreu Gil Garau, data en la que, per raons purament tècniques i de màrqueting es va optar per l'actual fórmula de Societats Limitades.
Des de 1.980, les nostres oficines estan situades en el número 46 de l'Avinguda Joan Servera Camps de CALA MILLOR, (Mallorca), a més, contem amb adreces de correu electrònic pròpies per a cada activitat, quatre línies telefòniques i tres números de Fax. 

Gabriel Blanquer Barceló.

 

Catalina Blanquer Servera
Gestor Administratiu
Col. n. 343
Adjunta a Direcció
Llicenciada en Dret
cblanquer@blanquer-servera.com

Margalida Blanquer Servera
GRADUADA SOCIAL
Colegiada nº.: 931

Adjunta a Direcció
mblanquer@blanquer-servera.com

 

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56