BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.












ASSESSORIA JURÍDICA

Aquest despatx, atendrà qualsevol classe de consulta o assumpte que se li plantegi, bé a nivell personal, bé a nivell d’empresa.

 

Catalina Blanquer Servera
GESTORA ADMINISTRATIVA
COLEGIADA Nº: 343
Adjunta a Direcció
Llicenciada en Dret
cblanquer@blanquer-servera.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56