BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.
GESTORIA ADMINISTRATIVA


Qualsevol tipus de tramitació a la Direcció Provincial de TRÀFIC. (matriculacions de tot tipus de vehicles, baixes, transferències, renovacions del permís de condiuïr, autoritzacions per a remolcs etc.

Gestions a INDÚSTRIA (obtenció de butlletins d’aigua i elèctrics, autoritzacions i certificacions diverses, sol·licitud del Document de Qualificació Empresarial, etc.)

TURISME. Obertures, canvis de titular, canvis de categoria de bars, cafeteries, restaurants, hotels, aparthotels, etc. Obtenció de certificacions, sol·licitud de preus i obtenció dels rètols corresponents, per a qualsevol indústria turística que necessiti carta o llista.

AGRICULTURA. Sol·licitud de Llicències de Caça i Pesca, obertura de negocis subjectes a les normatives vigents.

TRAMITACIÓ D’ESCRITURES. (compra-venda, herències, inscripció al Registre de Societats i d’Elevació a públics d’acords socials d’aquestes, Hipotèques, Préstecs i qualsevol altre document de fe pública.)

 

 

Catalina Blanquer
GESTORA ADMINISTRATIVA
COL·LEGIADA Nº: 343
Adjunta a Direcció
Llicenciada en Dret
cblanquer@blanquer-servera.com

Carme Andreu
Administrativa
candreu@blanquer-servera.com
 

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56