BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.
ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE
La nostra comesa es centra en tres activitats:

1-) ASSESSORAMENT FISCAL DE PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES (Societats)

2-) COMPTABILITAT D’EMPRESES. En estimació directa.

3-) CONFECCIÓ DE DECLARACIONS I LIQUIDACIONS PERIÒDIQUES D’EMPRESARIS, PROFESSIONALS I ARTISTES, EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA DIRECTE SIMPLIFICADA I MÒDULS.


Renda.
Patrimoni.
I.V.A.
Retencions.
Pagaments fraccionats.
Impostos sobre Societats.
Comptes anuals.
Segellat Llibres de Comptabilitat.

Bartomeu Pizá
Fiscal i comptabilitat
Jefe departament
Economista

tpiza@blanquer-servera.com

Catalina Caldentey
Fiscal i comptabilitat
Administrativa
ccaldentey@blanquer-servera.com

Francisca Brunet
Fiscal i comptabilitat
Administrativa
fbrunet@blanquer-servera.com

Sebastiana Massanet
contabilidad
Administrativa
smassanet@blanquer-servera.com

Albert Morell
Fiscal i comptabilitat
Diplomat en
Empresarials

amorell@blanquer-servera.com

Xènia Algué Santiago
Comptabilitat
Administrativa
xalgue@blanquer-servera.com

Onassis Solla
Comptabilitat
Aux. Administratiu
osolla@blanquer-servera.com

Francisco Sard
Administratiu
xsard@blanquer-servera.com

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56